lunedì 1 luglio 2013

POESIA: PRUCISSIONI RU CRUCIFISSU (poesia di Maria Teresa Romano)A PRUCISSIONI RU CRUCIFISSU

Na bedda matinata
a terza ruminca ri settembri,
mentri tutti eramu ancora
cuicati e addumisciuti,
tuttu n’siemula, si sienti un scrusciu ri n’arburata
c’arruspigghiannu, annunziava
c’a chidda era a solenne iurnata
a processione ru Crucifissu dedicata.

Ogni cristianu chi senti stu fragore
prova na scossa proprio n’o mienzu u cuori,
picchì a ruspigghiarisi un’è sulu u cuori,
ma puru l’immenso amuri
ca ognugnu ri nuavitri avi pu Signuri.

Accussi, duoppu a missa cantata
Unni tutta a popolazione, canta e pria,
rintra a chiesa radunata,
arriciviennu a santa binirizioni,
ra missa niesci , mentri a banda
a solita canzuni suona.

E navutra masculiata ni fa
Ricurdari
Ca no tairdu pomeriggiu, pa
Prucissioni,
amu a riturnari.

Quannu e seu turnamu rintra a
Chiesa,
truvamu tutti i banchi scunsati
pi accoglieri i fedeli e i confrati;
iddi si carricanu a vara cu
Signuri
Cuntriti e emozionati
E ittannu na gran vuci
Ca L’acclama sempri e spissu,
niescinu na strata u Santissimu Crucifissu.

U signuri dall’alto ra so cruci pari ca rici:
-Amunì, iamunni a fari sta passiata
Pi biriri comu stà popolazione è cumminata.
Voggliu capiri si n’mienzu
A sta confusione d’umanità,
attecchisci a pianta ri l’amuri
o l’ierba ra malvagità;
si sti  figghi, pi cui rietti a me vita,
sunnu virtuosi o cu l’ailma smarrita.

E ‘ncuntrannu un pugnu ri picciuttieddi
Spicciati a fiesta,
s’adduna e si scunfuoirta
pi chiddu c’annu n’tiesta.
Ancora su nichi eppuru già pensanu sulu
A sciarriarisi e prevaricari,
nienti sapennu ca l’unica vita c’aviemu,
un n’a putiemu pigghiari a iucari.

E, u Signuri, taliannu sopratuttu
Unu ri sti picciotti pari ricissi:
-Si tu sapissi zuoccu putievi addivintari,
n’avissi un currivu ca mancu tu po’ nmagginari.
Un ti mancavanu biddizzi,
né cirivieddu pi pinsari,
né pugnu fiermu pi fariti attintari.
Eppuru tutti sti talenti i mittisti o serviziu
Ri du maleficu patruni
Ca ri fari minnitti avi u viziu.

E, accussi, cuntinuannu a caminari, u Signuri,
gioie e rulura continuava a ‘ncuntrari.

C’è na famigghia cu na giovani sposa,
ca rientra u so cori sairba n’a vita preziosa.

Ci sunnu vicchiareddi c’a sunnu a felicità
Ri figghi e niputi ri tutti l’età.

C’è cu è sulu e abbannunatu,
e cu amorosamente sirbutu e cunsulatu.

C’è cu chianci e si rispera pi cuosi tuorti,
e cu, inveci, affronta, cu curaggiu, puru a muorti.

O giovanotto ca ci siddia a studiari,
u Signuri, affirrannulu p’aricchi, pari sussurrari:
-Cierca ri iri a scuola bacchittuni,
picchi un ti fici nasciri pi stari a gnuni,
ma pi rapiriti l’uocchi e fariti capiri
chiuddu chi ci vuoli pi, cristianamenti, campari.

Insomma, pi falla brevi, pi strati ru munnu
C’è a solita esistenza,
ri cui nuddu ri nuatri ni po’ fari senza.
E, accussi, duoppu aviri, no so cori,
arricugghiutu tutti i preghieri e i patimenti,
u Crucifissu ritorna na  so casa
accumapagnatu ra fede ri tutti i genti.

U iuocu di fuocu, a fini ra iurnata,
s’adduma, risplende e poi s’astuta,
accussì comu a stessa cuosa
capita pà nostra vita.

Siemu a stu munnu pi nu brevi passaggiu,
ca puru ca campamu assai, pari un assaggiu.
E sulu l’amuri ru Signuri runa dignità
A vita ri so figghi chi fannu a so volontà.

Maria Teresa Romano (marzo 2013)

POESIA: La Carcocciula di Nino Ardizzone


Pista, li viddaneddu n'tà la crita
mmezzu la terra tutta abrivirata
cu li pidduzzi dintra la stivali
pista e caddia, mmezzu li vattali.

lu suli cannalia forti ed è cucenti
e l'omu curvu sutta la calura
si chianta l'ova, soffri e un dici nenti
tuttu nfangatu e chinu di sudura.

La terra nfoca e scatta lucardunu
mittennu ncapu terra lu gigghiuni
prosparu, beddu, chinu di bardazza
chi tra 'nnabrivirata e 'nna zappata
metti ad ognunu 'npettu la spiranza
c'un fussi chista natra malannata.

C'un mancia carcocciuli un ci cridi
ma la cardunera chianci,
la cardunera ridi
e ridi e chianci chiddu chi la chianta
chi prea lu cristu cu 'nna pacenza tanta.

ognunu a lu modu sò e la sò manera
'paviri chi ti chiantà tuttu sudatu
ora ti cogghi prestu la matina
tuttu finu a lu cintu assampanatu
di li tò foghi chini d'acquazzina
e 'nti la facci senti 'nna vampata
quannu triva ka triffa addisirata.

Cu tia la vita è veramenti dura
ma quannu finisci poi 'nti la pignata
ognunu chi ti mangia t'assapura
fritta a stufatu o fatta strapazzata.

E 'nta lu munnu nunnasisti cocu
chi 'nun ti fa arrustuta n'ta lo focu
cu anticchia d'oghiu e un pizzicu di sali
si megghiu di la carni di maiali.

li pitalicchi comu nnà rosa
virdi, viola di beddi culuri
quannu li metti mmucca su dda cosa
chi dunanu a la vita lu sapuri.

Duci è lu trunzu, e la cosca vidè
ma arrivatu a lu cori
è muccuni di re.

Domestica, viola o spinusedda
di li verduri tu si la chiù bedda
però cu tia la vita è sempri dura
si un veru gran misteru di natura.


VIDEO: Tributo a Steve Jobs (video)

Discorso ai neolaureaati di Stanford di Steve Jobs 2005 su With or without you - U2

POESIA: A festa ri morti

 
A festa ri morti
Mi ricordo ca nzemmula a me matri java o campusantu
ha purtaricci i ciuri a nanna e a me ziu Santu
me matri mi ricia fai u bravu e pria e nanni ca ti portanu i rialeddi
E io picciridduzzu c’addumannava i giocattoli, i scarpi e i vistiteddi.
‘Ntà tutta a città c’eranu tanti bancareddi
giocattoli, pistuoli, ri zorro e sceriffu vistiteddi
carrozzelli bambole e vistiti ri principissi, ‘pi fimmineddi,
a sira prima ra festa mi java a curcari,
e giocattoli mitteva a pinzari e sonnu un putia pigghiari
e iu picciriddu tuttu accupunatu chi cuperti mi cummigghiava
me matri a grattarola pigghiava e ammucciava
e mi ricia hannu a veniri i morti
a purtari i giocattoli e siddu, arruspigghiatu mi truvavanu
ca grattarola i peri mi grattavanu
e mancu giocattoli mi lassavanu
a matina appena agghiurnava mi susia e java a taliari
i vistiteddi e pistuoli ca i morti m’avevanu a purtari
e ccù l’occhi sbarrachiati taliava tuttu alluccutu dda tavula cunzata
pu priu cuminciava a fari cazzalatummuli e a me matri ci rava na vasata
viria ddu beddu cannistru, ca pupaccena, marturana, viscotti
cioccolattini, murtidda, castagni, mennuli, nuci e ossa ri morti
Poi viria i jochi e vistiteddu, ca iu vulia
Ca primura di iri a ghiucari mi vistia
E pa cuntintizza mancu culazioni facia
Nzemmula all’amici jucava ‘nmezzu la strata
Picciriddi vistuti ri zorro principi e di pirata
E iu cu vistideddu ri sceriffu, ca pistola stivali e cappeddu
Ca stidda ‘nto pettu, cu passava riceva: stu picciriddu che beddu
pareva u Jonn Wayne ra burgata
tuttu muntatu mi sintia u patruni ra strata
nni pigghiavamu a pistulittati cu chiddi ri l’avutri strati
Mentri cantavumu lu ritornellu
“ Talè chi mi misiru i morti, u pupu cu l’anchi torti
a Jatta chi sunava e u succi c’abballava,
passa la zita ca vesta ri sita,
passa lu baruni chi cavusi a pinnuluni “.
l’ura ru schiticchiu si faceva
e me matri i muffuletti mi cunzava,
cavuri cavuri appena sfurnati
cu l’ogghiu renu e sardi salati
‘pi picciriddi era fatta sta festa
e ntò calendariu sula nni resta
Ora ca passaru tant’anni e sta festa nun c’è cchiù
nni resta sulu u ricordu, di la nostra giuvintù
Ora ca muderni addivintamu
Di l’avutri stati nui copiamu
Di l’America luntanu cuntinenti
hallowen sfacciata e priputenti
‘nta tuttu lu munnu sta festa atticchiu
e a nuatri siciliani un pezzu ri cori nni muriu
eramu beddi cuntenti e felici
ora nni scurdamu li nostri radici. +

INFORMAZIONE: La migliore guida per il Cammino di Santiago


http://www.pellegrinibelluno.it/index.asp?page=Guide-pagina

Tratti dal sito http://caminodesantiago.consumer.es
Liberamente realizzato da Oriano Rinaldo - pubblicazioni aggiornate a 14 luglio 2013
Guida ed elenco sono disponibili in due formati: A4 e A5. Il file di stampa in A4 è composto per essere stampato FRONTE/RETRO con graffettatura al centro del foglio. Completata la stampa si piegano i fogli a metà e si ottiene un libricino che sta in un tascone dei pantaloni (leggi con attenzione le istruzioni di stampa >>> ).
Il file di stampa in A5 è invece in formato adatto per chi usa iPad, ebook ecc, oppure intende stampare su carta, ma in modo slegato dal formato preconfezionato precedente, utilizzando invece le funzioni della propria stampante per ottenere, ad esempio, il formato "opuscolo".

VIDEO: FOOD: il cibo spagnolo per i pellegrinos del Cammino di Santiago


VIDEO: BARCELLONA dal mio Cammino di Santiago


VIDEO: FINESTERRE dal mio Cammino di Santiago


VIDEO: OVIEDO extra Cammino di Santiago


VIDEO: MUXIA, Cammino di Santiago De Compostela


VIDEO: 26^ tappa del Cammino di Santiago - da Melide a Pedrouzo


VIDEO: 25^ tappa del Cammino di Santiago - da Gonzar a Melide

VIDEO: 24^ tappa del Cammino di Santiago - da San Mamede a Gonzar


VIDEO: 23^ tappa del Cammino - da O'Cebreiro a San Mamede - 02 giugno 2013


VIDEO: 22^ tappa del Cammino di Santiago - da Villafranca a O'Cebreiro - 01 giugno 2013


VIDEO: 21^ tappa del Cammino di Santiago - da Molinaseca a Villafranca - 31maggio 2013


VIDEO: 20^ tappa - da Santa Caterina a Molinaseca - 30 maggio 2013


VIDEO: 19^ tappa - da Hospital a Santa Caterina - 29 maggio 2013 - Cammino di Santiago de Compostela


VIDEO: 18^ tappa del cammino - da Leon a Hospital - 28 maggio 2013 - Cammino di Santiago de Compostela


VIDEO: 17^ tappa del cammino - da Villarente a Leon - 27 maggio 2013 - Cammino di Santiago de Compostela


VIDEO: 16^ tappa del Cammino - da Bercianos a Villarente - 26 maggio 2013 - Cammino di Santiago de Compostela


VIDEO: 15^ tappa del Cammino - da Calzadilla a Bercianos - 25 maggio 2013


VIDEO: 14^ tappa del Cammino - da Problatìon a Calzadilla - 24 maggio 2013VIDEO: 13^ Tappa del Cammino - da Castrojeriz a Problatìon de Campos - 23 maggio 2013


VIDEO: 12^ Tappa del Cammino - da Tardajos a Castrojeriz - 22 maggio2013VIDEO: 11^ tappa del Cammino - da Atapuerca a Tardajos - 21 maggio 2013 - Cammino di Santiago de Compostela


VIDEO: 10^ Tappa del Cammino - da Tosantos ad Atapuerca - 20 maggio 2013 - Cammino di Santiago de Compostela


VIDEO: 9^ tappa - da Santo Domingo della Calzada a Tosantos - 9 maggio 2013 - Cammino di Santiago


VIDEO: 8^ tappa - da Santo Domingo della Calzada a Tosantos - 18 maggio 2013 - Cammino di Santiago


VIDEO: 7^ tappa - da Navarrete a Santo Domingo de la Calzada - 17 maggio 2013 - Cammino di Santiago

VIDEO: 6^ Tappa - da Sansol a Navarrete - 16 maggio 2013 - Cammino di Santiago


VIDEO: 5^ tappa - da Villatuerte a Sansol - 15/05/2013 - Cammino di Santiago


VIDEO: 4^ tappa - da Uterga a Villatuerte - 14/05/2013 - Cammino di Santiago


VIDEO: 3^ tappa - da Trinidad de Arre ad Uterga - 13/05/2013 - Cammino di Santiago de Compostela


VIDEO: 2^ tappa - da Roncisvalles a Trinidad de Arre - 12/05/2013 - Cammino di Santiago de Compostela


VIDEO: 1^ tappa - da Saint Jean Pied De Port a Roncisvalle - 11/05/2013 - Cammino di Santiago de Compostela


VIDEO: Tappa di trasferimento da Palermo a Saint Jean Pied de Port - 10/05/2013 - Cammino di Santiago de Compostela