lunedì 1 luglio 2013

POESIA: A festa ri morti

 
A festa ri morti
Mi ricordo ca nzemmula a me matri java o campusantu
ha purtaricci i ciuri a nanna e a me ziu Santu
me matri mi ricia fai u bravu e pria e nanni ca ti portanu i rialeddi
E io picciridduzzu c’addumannava i giocattoli, i scarpi e i vistiteddi.
‘Ntà tutta a città c’eranu tanti bancareddi
giocattoli, pistuoli, ri zorro e sceriffu vistiteddi
carrozzelli bambole e vistiti ri principissi, ‘pi fimmineddi,
a sira prima ra festa mi java a curcari,
e giocattoli mitteva a pinzari e sonnu un putia pigghiari
e iu picciriddu tuttu accupunatu chi cuperti mi cummigghiava
me matri a grattarola pigghiava e ammucciava
e mi ricia hannu a veniri i morti
a purtari i giocattoli e siddu, arruspigghiatu mi truvavanu
ca grattarola i peri mi grattavanu
e mancu giocattoli mi lassavanu
a matina appena agghiurnava mi susia e java a taliari
i vistiteddi e pistuoli ca i morti m’avevanu a purtari
e ccù l’occhi sbarrachiati taliava tuttu alluccutu dda tavula cunzata
pu priu cuminciava a fari cazzalatummuli e a me matri ci rava na vasata
viria ddu beddu cannistru, ca pupaccena, marturana, viscotti
cioccolattini, murtidda, castagni, mennuli, nuci e ossa ri morti
Poi viria i jochi e vistiteddu, ca iu vulia
Ca primura di iri a ghiucari mi vistia
E pa cuntintizza mancu culazioni facia
Nzemmula all’amici jucava ‘nmezzu la strata
Picciriddi vistuti ri zorro principi e di pirata
E iu cu vistideddu ri sceriffu, ca pistola stivali e cappeddu
Ca stidda ‘nto pettu, cu passava riceva: stu picciriddu che beddu
pareva u Jonn Wayne ra burgata
tuttu muntatu mi sintia u patruni ra strata
nni pigghiavamu a pistulittati cu chiddi ri l’avutri strati
Mentri cantavumu lu ritornellu
“ Talè chi mi misiru i morti, u pupu cu l’anchi torti
a Jatta chi sunava e u succi c’abballava,
passa la zita ca vesta ri sita,
passa lu baruni chi cavusi a pinnuluni “.
l’ura ru schiticchiu si faceva
e me matri i muffuletti mi cunzava,
cavuri cavuri appena sfurnati
cu l’ogghiu renu e sardi salati
‘pi picciriddi era fatta sta festa
e ntò calendariu sula nni resta
Ora ca passaru tant’anni e sta festa nun c’è cchiù
nni resta sulu u ricordu, di la nostra giuvintù
Ora ca muderni addivintamu
Di l’avutri stati nui copiamu
Di l’America luntanu cuntinenti
hallowen sfacciata e priputenti
‘nta tuttu lu munnu sta festa atticchiu
e a nuatri siciliani un pezzu ri cori nni muriu
eramu beddi cuntenti e felici
ora nni scurdamu li nostri radici. +